Constant volume gas thermometer pdf

Translating it to the correct levels of the device that is holding the gas. This works on the same principle constant volume gas thermometer pdf mercury thermometers.

Plots of pressure vs temperature for three different gas samples extrapolate to absolute zero. To the extent that the gas is ideal, the pressure depends linearly on temperature, and the extrapolation to zero pressure occurs at absolute zero. Note that data could have been collected with three different amounts of the same gas, which would have rendered this experiment easy to do in the eighteenth century. 2: Gas thermometers and the absolute temperature scale”. This page was last edited on 18 July 2016, at 11:08. Het eigen volume van de moleculen is verwaarloosbaar ten opzichte van de ruimte tussen de moleculen. De onderlinge aantrekkingskrachten tussen de moleculen zijn verwaarloosbaar bij de gewenste meetnauwkeurigheid.

Energie-overdracht van het ene op het andere molecuul is wel mogelijk. Het blijft steeds in zijn gastoestand, ook al verandert de temperatuur of de druk. Als men van een fietspomp de nippel goed afsluit en de zuiger omlaag duwt, neemt de druk in de pomp toe. Gay-Lussac publiceerde hem in 1802, maar verwees daarbij naar werk van omstreeks 1787 van Charles. Doordat deze verwarmde lucht niet in een vast volume is opgesloten, blijft de druk gelijk en kan hij vrij uitzetten.

Dit veroorzaakt een opwaartse luchtstroom. Autobanden worden tijdens het rijden warm, o. Pas wanneer de band tot de omgevingstemperatuur is afgekoeld, heeft de druk ook weer zijn normale waarde. Parameters als de grootte, de massa of de vorm van de individuele moleculen spelen hierbij, in tegenstelling tot wat men wellicht zou verwachten, geen rol. Anders gezegd: het aantal moleculen in een bepaald volume gas hangt alleen af van de druk en de temperatuur, en niet van de gassoort.